σχεδιασμός εκθεσιακού περιπτέρου | έκθεση HO|RE|CA - Φεβρουάριος 2018

3d Visualization
3d Visualization
3d Visualization

σχεδιασμός εκθεσιακού περιπτέρου | έκθεση HO|RE|CA - Φεβρουάριος 2016

κύρια όψη εκθεσιακού περιπτέρου
πλάγια όψη εκθεσιακού περιπτέρου
κάτοψη εκθεσιακού περιπτέρου
3d Visualization
3d Visualization
3d Visualzation
3d Visualization

σχεδιασμός εκθεσιακού περιπτέρου | έκθεση HO|RE|CA - Μάρτιος 2014

κύρια όψη εκθεσιακού περιπτέρου
πλάγια όψη εκθεσιακού περιπτέρου
κάτοψη εκθεσιακού περιπτέρου
3d Visualization
3d Visualizaton
3d Visualization
3d Visualization
πλάγια όψη εκθεσιακού περιπτέρου