Σχέδιο Α4_Κάτοψη επενδύσεων δαπέδου | floor coverings plan