σχεδιασμός εκθεσιακού περιπτέρου | έκθεση HO|RE|CA - Φεβρουάριος 2018

3d Visualization
3d Visualization
3d Visualization
Construction photos
Construction photos
Construction photos
Exhibition booth photos
Exhibition booth photos
Exhibition booth photos
Exhibition booth photos

σχεδιασμός εκθεσιακού περιπτέρου | έκθεση HO|RE|CA - Φεβρουάριος 2016

κύρια όψη εκθεσιακού περιπτέρου
πλάγια όψη εκθεσιακού περιπτέρου
κάτοψη εκθεσιακού περιπτέρου
3d Visualization
3d Visualization
3d Visualzation
3d Visualization
Exhibition booth photo
Exhibition booth photo
Exhibition booth photo
Exhibition booth photo
Exhibition booth photo

σχεδιασμός εκθεσιακού περιπτέρου | έκθεση HO|RE|CA - Μάρτιος 2014

κύρια όψη εκθεσιακού περιπτέρου
πλάγια όψη εκθεσιακού περιπτέρου
κάτοψη εκθεσιακού περιπτέρου
3d Visualization
3d Visualizaton
3d Visualization
3d Visualization

σχεδιασμός εκθεσιακού περιπτέρου

σε συνεργασία με την εταιρία Linea Exhibitions

Front view
Side view
Plan
Stova Bambini perspective
Stova Bambini perspective
Stova Bambini perspective
Construction photos
Construction photos
Construction photos
Exhibition booth photo
Exhibition booth photo
Exhibition booth photo