Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την εταιρία RVU Distribution S.A.

για την δημιουργία του αντρικού και του γυναικείου corner Scotch & Soda @ Attica City Link.

Σε αυτά τα projects ο σχεδιασμός έγινε από τον ξένο οίκο και είχα αναλάβει

τον συντονισμό και την επίβλεψη των συνεργείων

Αντρικό corner Scotch & Soda @ Attica City Link - 2nd floor

 Γυναικείο corner Scotch & Soda @ Attica City Link - 5th floor

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μου με την εταιρία notos com Συμμεντοχές

(Φεβρουάριο - Οκτώβριο 2017) μεταξύ άλλων, ήμουν υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό έργων που αφορούσαν την ανακαίνιση ή και τη δημιουργία καταστημάτων ή corners των brands της εταιρίας. Μερικά από τα έργα που είχα συντονίσει είναι:

American Eagle Outfitters @ Golden Hall

Γενικός συντονισμός έργου - επίβλεψη συνεργείων

American Eagle Outfitters @ One Salonica

Γενικός συντονισμός έργου

Lacoste @ Attica City Link - 2nd floor

Γενικός συντονισμός έργου

Lacoste @ Attica City Link - 5th floor

Σχεδίαση διάταξης επίπλων με βάση τις προδιαγραφές του ξένου οίκου

Γενικός συντονισμός έργου